029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

     Розвиток науки вимагає від працівника інформаційної сфери, бібліотеки, архіву високого інтелекту, ерудиції, вміння орієнтуватися в інформаційному світі. Бо,  як відомо, людина може прожити певний час без води, їжі, але жодного дня вона не може прожити без інформації – розгубиться і випаде із простору і часу.

    У XXI столітті, в еру інформаційно-комунікативних технологій, конкурентоспроможним і перспективним є тільки той фахівець, який володіє сучасними технологіями в галузі інформації, реклами, паблік рілейшнз, менеджменту. Саме ці знання можна отримати, зв'язавши своє майбутнє з актуальною спеціальності - «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа», що передбачає оволодіння базовими знаннями з інформаційного менеджменту, аналітико-синтетичної обробки інформації і банків даних, управління персоналом в рамках спеціалізації, документознавства та інформаційної діяльності.

     

     Першочерговими завданнями в підготовці спеціалістів інформаційної, бібліотечної та архівної справи є:

  • відпрацювання моделі фахівця якісно нового типу, який зможе в подальшому гармонійно поєднувати фахову майстерність, компетентність, якості культурного та громадського діяча;

  • диверсифікація структури і форм підготовки фахівців в коледжі та вироблення власної освітньої програми;

  • поєднання професійного навчання й виховання сучасного фахівця з фундаментальною гуманітарною підготовкою;

  • здійснення фахової підготовки на високому рівні, який би дозволив випускникам якісно забезпечувати інформаційні, бібліотечно-бібліографічні процеси в інформаційних установах усіх типів і видів;

  • формування готовності та уміння майбутнього фахівця оволодівати сучасними бібліотечно-інформаційними технологіями та основами комп'ютеризації інформаційних процесів;

  • підготовку майбутніх фахівців для роботи в закладах культури нового типу;

  • оперативне реагування на потреби регіону в спеціалістах інформаційної, бібліотечної та архівної справи;

  • здійснення діагностичного аналізу ринку праці та потреб регіону, а також обґрунтування необхідної кількості фахівців для галузі.

     Молодший спеціаліст фахівець з інформаційної, бібліотечної  та архівної  справи має право на освоєння програм бакалавра (за видами), магістра (за видами)

   

Працевлаштування випускників:

3121 Фахівець з інформаційних технологій 

3435 Організатори діловодства

3435.1 Організатори діловодства (державні установи)

3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)

3435.3 Організатори діловодства (система судочинства)

3436 Помічники керівників

3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій

3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

3436.9 Інші помічники

3479 Фахівець з бібліотечної справи

41 Службовці, пов'язані з інформацією

411 Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури

4112 Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії

4113 Оператори із збору даних

4115 Секретарі

412 Службовці, зайняті з цифровими даними

4141 Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою

4141 Архіваріус

4144 Переписувачі та діловоди

419 Інші службовці, пов'язані з інформацією

4190 Інші службовці, пов'язані з інформацією

     На відділі Канівського коледжу культури і мистецтв працюють досвідчені викладачі, які забезпечують високий рівень підготовки майбутніх працівників інформаційних установ.

 

      Седченко Галина Олексіївна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, випускниця Київського державного інституту культури (1975 р.). Вона нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2002 р.) та Почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (2005 р.). В 2014 р. пройшла стажування в університетах Німеччини (Лейпціг-Берлін) за програмою «Освіта і робота в Німеччині». Викладає предмети: «Управляння діяльністю в ДІС», «Бібліотечний менеджмент», «Обслуговування в ДІС», «Основи архівознавства», «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг», «Навчальна практика».

      Фрунт Валентина Олександрівна – викладач вищої категорії, випускниця Київського державного інституту культури (1990 р.). Викладає предмети: «Організація потоків і масивів документів», «Книгознавство», «Бібліографічна діяльність», «Інформаційно-пошукові системи в ДІС», «Навчальна практика».

      Омельченко Тетяна Вікторівна – викладач І категорії, класний керівник, магістр з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2008 р.). Викладає предмети: «Основи аналітико-синтетичної обробки документної інформації», «Автоматизовані інформаційні Інтернет технології», «Основи соціальних комунікацій».

      Паніван Олена Анатоліївна – викладач ІІ категорії, магістр з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2015 р.). Викладає предмети: «Вступ до спеціальності», «Основи документознавства та інформдіяльносі», «Інформаційні системи і мережі», «Методика і практика архівознавства»,«Організаційна техніка та програмування», «Ораторська майстерність», «Навчальна практика».

      Семенова Наталія Вікторівна – викладач ІІ категорії, магістр з педагогіки вищої школи, спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Черкаського  національного  університету ім. Богдана Хмельницького (2015 р.). Викладає предмет «Основи діловодства та ділові документи», «Основи психології і педагогіки», «Професійна етика та психологія ділового спілкування», «Бібліотечне краєзнавство», «Навчальна практика».

     Черес Марія Володимирівна - викладач ІІ категорії, магістр з управління навчальними закладами, спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності, випускниця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2014 р.). Викладає предмети: "Основи видавничої справи", "Основи екології", «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Охорона праці».

     Білінський Микола Миколайович – лаборант відділу.

 

     За 60 років освітньої діяльності Канівський коледж культури і мистецтв підготував близько 3 тисяч фахівців з бібліотечної та архівної справи.

 

     Гордістю відділу стали:

Вербіцька Оксана – старший науковий співробітник Національної бібліотеки академії наук України ім. В.І. Вернадського;

Гурин-Миколенко Раїса – заввідділом наукової організації бібліотечних процесів Національної бібліотеки України ім. Я. Мудрого;

Бузницька Божена – завідувач архівом НДІ (м. Київ);

Вовк (Танана) Юлія – Державна бібліотека для юнацтва (м. Київ);

Лисенко Людмила – кандидат історичних наук (Канада);

Федоренко (Козачук) Олена – директор Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва ім. В. Симоненка;

Баранова Лідія – заступник директора Черкаської обласної бібліотеки для дітей;

Чувпило Анна - провідний працівник відділу справочинства Міністерства інфраструктури України;

Кутах Наталія – секретар голови Канівської міської ради;

Туліна Вікторія –

Богданова  Ірина –

Голуб Марія – провідний психолог Київського центру реабілітації;

та багато інших, які плідно працюють в інформаційних, бібліотечних та архівних установах, займаються викладацькою  та науковою діяльністю.