028 МЕНЕДЖМЕНТ

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВЕЛЬМИПОВАЖНІ АБІТУРІЄНТИ, УВАГА!

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

     Підготовка фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності   здійснюється при Канівському коледжі культури і мистецтв з 2016 року.

     Це сучасний, європейського рівня інноваційний освітньо-професійний проект, що ґрунтується на синтезі нових вітчизняних і зарубіжних практик соціально-гуманітарного спрямування. Його зміст цілеспрямовано на сприяння і розвиток вітчизняних соціокультурних індустрій.

     Менеджмент соціокультурної діяльності – мистецтво і висока майстерність управляти колективом, консолідувати і спрямовувати його в стратегічному напрямку для досягнення окреслених цілей і  високих результатів своєї роботи.

 

      Підготовка сучасного менеджера соціокультурної сфери  вимагає формування всебічно дієвого професіонала нового типу, який володіє організаційно-управлінськими, соціокультурними, психологічними і педагогічними уміннями та навичками, що сприятиме повноцінному розвитку як особистості, так і колективу загалом.

     В його особі ми вбачаємо єдину ефективну модель фахівця соціокультурної сфери сучасних інституцій суспільства, а саме – менеджера (управителя, керівника) організації та проектів, педагога-дозвілля, соціального педагога, психолога, основним завданням якого є створення довготривалих творчих взаємовідносин між соціальними групами, спільнотами і суспільством у сучасних умовах.

     Він готовий не тільки до виконання певного обсягу професійних функцій з організації дозвілля, рекреації та вільного часу, а й до творчого та результативного пошуку нестандартних моделей організації соціально-культурного середовища та інноваційних, диференційованих соціальних технологій, що відповідають нагальним потребам та послугам суспільства, об’єднаних територіальних громад.

 

     Навчально-виховний і практичний процес забезпечуватимуть провідні фахівці, серед яких кандидати історичних, педагогічних, фізико-математичних наук, магістри менеджменту та державного управління.

     Ви отримаєте сучасні знання щодо менеджменту культури та індустрій, маркетингу, фандрайзингу соціокультурного проектування, економіки та фінансів, права, рекреації, реклами та культурної політики.

 

     Ви опануєте навиками:

  • визначення культурних стратегії;

  • соціокультурного планування та проектування;

  • пошуку партнерів у реалізації творчих стартапів;

  • командоутворення;

  • управління людськими ресурсами, менеджменту та комунікацій;

  • інформаційно-технічним супроводом проектів.

 

     Спеціальність: «Менеджмент соціокультурної діяльності»

 

     Кваліфікація молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра):

    «Фахівець з менеджменту соціокультурної сфери, організатор соціокультурної діяльності»

      Дана спеціальність дозволяє використовувати набуті компетентності на таких посадах:

  • керівник підрозділів у сфері культури, дозвілля, відпочинку та рекреації;

  • керівник підприємства апарату управляння (директор, заступник директора організації та підприємства в сфері культури й мистецтва);

  • фахівець маркетингу та pr-агенцій, it-центрів, фандрайзингу (експерт із зовнішньо-культурних питань, фахівець з організації корпоративної культури та ділового туризму), реклами, органів державного управління та самоврядування, освітніх та позашкільних закладів, консалтингових та інформаційних агенцій, сфери зав’язків з громадськістю, продюсерських центрів та студій, музеїв, галерей та арт-центрів, з організації соціокультурного сервісу та заходів культурно-просвітницьких і торгівельно-розважальних комплексів.

     Студенти мають можливість сформувати власний YouTubе канал, сайт порт-фоліо, приймати участь у міжнародних, національних фестивалях та конкурсах, науково-практичних конференціях за професійним спрямуванням.